Hur fungerar SatamaHaloo?

SatamaHaloo-märket fastnas på båten. Märket kan läsas endast av program i servicepersonals telefon. Båtägarens personuppgifter kommer inte att avslöjas till andra.

Båt-, ägare- båtsplats- och betalningsuppgifter hanteras lätt vid SatamaHaloo online-tjänst. Det är även möjligt att ansluta en grupp-SMS-tjänst åt båtägaren. T.ex. en blivande kajrenovering kan meddelas precis till båtägaren som informationen gäller.